Vijesti

Grad i DPDS: Zakon ostavlja dovoljno prostora za uređenje međusobnih odnosa

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Andro Vlahušić održao je danas sastanak s predsjendikom Društva prijatelja dubrovačke starine Denisom Orlićem.

Sastanku su nazočili i pročelnica za kulturu Ana Hilje, pročelnik za financije Niko Pavlović i pravni savjetnik Dario Obradović u ime Grada Dubrovnika, član Malog vijeća DPDS-a Maro Kapović te ravnateljica Dubrovačkih muzeja Pavica Vilać i pravni savjetnik Muzeja Veljko Anić.

„Tema ovog sastanka je primjena novog Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika koji je objavljen jučer te uređivanje ukupnih odnosa DPDS-a i Grada Dubrovnika u budućnosti“ , kazao je uvodno gradonačelnik. „Naš je cilj da Društvo prijatelja dubrovačke starine trajno ostane najveći neovisni promotor baštinskih vrijednosti“, dodao je.

Što se tiče primjene novog zakona, predsjednik DPDS-a Denis Orlić istaknuo je da je službeni stav društva kako će poštovati sve odredbe novog zakona od trenutka kada one postanu ovršne.

U međuvremenu, kolektivna tijela Društva, Malo i Veliko vijeće raspravljat će o svim prijedlozima budućih modela suradnje koje uputi Grad Dubrovnik.

Sudionici sastanka usuglasili su se da Zakon ostavlja dovoljno prostora za uređenje međusobnih odnosa na korektan način.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika predložio je model buduće suradnje koji se sastoji od pet točaka:

1. Sukladno Zakonu, nepotrošena godišnja sredstva Zavoda za obnovu odlukom Gradskog vijeća namijeniti za Javne potrebe u kulturi za projekte na području baštine te će se temeljem natječaja pozvati DPDS i druge stručne udruge da kandidraju projekte za ta sredstva. Ta sredstva bit će primjerena i dostatna za sve potrebe i mogućnosti predlagača.

2. Grad Dubrovnik neće oduzimati Društvu onu dokumentaciju koja se odnosi na njihovo ustrojstvo i rad društva, a Društvo će Zavodu za obnovu predati samo onu projektnu dokumentaciju koja se odnosi na građevinske i ostale projekte u baštini. Ostalu domumentaciju treba posebno identificirati te dogovoriti postupanje.

3. Knjižena imovina društva će se u potpunosti poštovati.
Pojedine elemente imovine Društva koji predstavljaju turističku atrakciju i vezane su neposredno uz Zidine, poput kuće na adresi Mrtvo zvono 8 (“kuća Popović” u koju se ulazi sa zidina) i arheološkog nalazišta na sv. Andriji potrebno je posebno razmotriti te definirati način upravljanja. Predlažu se daljnji sastanci predstavnika Grada i Društva na tu temu.

4. U svrhu uzajamnog uvažavanja, Grad će imenovati predstavnika u Malom vijeću Društva prijatelja dubrovačke starine sukaldno odluci Gradskog vijeća, a DPDS će, sukladno Zakonu imati predstavnika u stručnom tijelu Zavoda za obnovu Dubrovnika.

5. Dubrovački muzeji zaposlit će sve djelatnike zaposlene na dubrovačkim zidinama, sukladno posebnoj odluci, nakon što Društvo dostavi njihove podatke te opise radnog mjesta.

Sudionici sastanka usuglasili su se da ovaj prijedlog Grad Dubrovnik službeno dostavi DPDS-u kako bi se tijela društva, sukladno Statutu, o njemu očitovala.

dubrovnik.hr

Komentari

Komentari

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

To Top