Vijesti

Libertas Dubrovnik d.o.o ostaje jedinstvena tvrtka

Na danas održanoj Skupštini Društva Libertas usvojeni su rezultati poslovanja za 2013. godinu te je dana razrješnica Upravi. Gradonačelnik Grada Dubrovnika Andro Vlahušić upoznao je ostale suvlasnike da je u lipnju isplaćena zadnja rata kredita za EBRD, tako da društvo Libertas Dubrovnik sada posluje bez kreditnih opterećenja, osim leasinga za dio novih autobusa.

Obzirom da je istekom ugovora prestala važiti klauzula o obračunu plaćanja za susjedne općine, potrebno je uvesti novi model obračuna koji vrijedi za određivanje cijene koja se treba plaćati Libertasu, rekao je gradonačelnik Vlahušić. Usuglašeno je da to bude cijena po kilometru koja će se posebno obračunavati na području Grada Dubrovnika za gradsku vožnju, te prigradsku vožnju za općine Ston, Dubrovačko primorje i Grad Dubrovnik. Zajednički stav grada Dubrovnika, općine Konavle, Dubrovačko primorje i Mljet da je u interesu svih građana juga Hrvatske, da Libertas ostaje jedinstvena tvrtka, sa jedinstvenom ponudom voznih linija. Kada suvlasnici prihvate ekonomske cijene prijevoza po kilometru i prestane isplata dodatnih sredstava, restrukturiranje Libertasa u zadanim financijskim okvirima bit će nužno, usuglasili su se sudionici skupštine..

Općine Konavle i Župa dubrovačka također će u dogovoru sa Libertasom odrediti dvije razine cijena, jednu za glavni pravac od Dubrovnika do Cavtata, te drugu cijenu za prijevoz do manjih odredišta na području ove dvije općine. Grad Dubrovnik i općine će sukladno mogućnostima potrebama stanovništva odrediti i cijene za svoje građane, kao i vozni red. Prijevozniku Libertas će se redovito plaćati razlika sredstava koja će nastati između prihoda i rashoda u poslovanju.

dubrovnik.hr

Komentari

Komentari

Komentiraj

Leave a Reply

Your email address will not be published.

To Top