Vijesti

Održana konferencija o Strategiji EU za Jadransko-jonske regije

Zamjenik župana Davorko Obuljen i predstavnik ureda Dubrovačko – neretvanske županije u Bruxellesu Hrvoje Butigan sudjelovali su na konferencijio Strategiji Europske unije za Jadransko-jonske regije održanoj u Bruxellesu.

Konferencija je održana u organizaciji talijanskog predsjedanja Vijećem Europske unije u suradnji s Europskom komisijom, a zajedno sa Jadransko – jonskom inicijativom i regijom Marche.

Cilj je bio okupiti sve ključne aktere kako bi se stvorio okvir za implementaciju strategije. Strukture upravljanja Strategijom podijeljene su u četiri stupa, a to su: “Plavi rast”, “Povezivanje regija” (promet i energetika), “Kvaliteta okoliša” i “Održivi turizam”.

Nova povjerenica EK za regionalnu politiku Corina Cretu, rekla je da Strategija ima za cilj revitalizaciju Jadransko-jonske regije.

Također naglasila je da je ova strategija daleko od toga da bude samo dio socio-ekonomskog razvoja, odnosno treba biti sredstvo upravljanja. Riječ je o jačanju procesa europskih integracija i jačanju odnosa između država članica, te približavanja zemalja kandidata prema EU. Europski strukturni i investicijski fondovi u cjelini, i kohezijske politike posebno, su spremni za potporu strategije.

Povjerenik Europske komisije za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella, rekao je da je ovo ključan trenutak za prosperitet Jadransko-jonske regije. Potencijal za obalnu suradnju u regiji može postati primjer cijeloj EU. Koordinirana strategija će osigurati “plavi rast “izgrađen na predanosti dobrim ekološkim standardima. Akcijski plan će uključivati mjere kao što su smanjenje morskog otpada , te promociju inicijative “čuvara mora” te će dopustiti udruživanje za podmorska istraživanja.

Istaknuti predstavnici nacionalne, lokalne i međunarodne vlasti, uključujući i predstavnike  Europske komisije, govorili su na konferenciji, pod predsjedanjem talijanskog ministra vanjskih poslova. Nakon institucionalnog dijela konferencije uslijedila je tehnička plenarna sjednica ključnih nositelja nacionalne i regionalne vlasti odgovorne za EUSAIR i upravljanje fondovima EU-a, institucije EU-a, regionalnih organizacija i tijela.

Ovaj događaj bio je prilika za predstavljanje načina na koji će Strategija biti strukturirana, na različitim razinama, ali i da se dobiju korisni inputi kako bi sustav što bolje funkcionirao u okviru upravljanja na više razina.

Click to comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

To Top