Vijesti

Pored Lokruma pronađen uginuli dupin

Županijski operativni centar za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji obavještava javnost da je uginuli dupin izvađen iz mora pored Lokruma.

Naime, prema dojavi građana preko Centra 112 dupin je pronađen da pluta u moru između Portoča i nudističke plaže na otoku Lokrumu.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode i međunarodnim konvencijama o zaštiti ugroženih morskih životinja, Županija i ŽOC preuzeli su sporazumom sa Državnim zavodom za zaštitu prirode obvezu prijevoza životinja do kopna, a transport do Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu preuzima Državni zavod za zaštitu prirode.

Po nalogu zapovjednika ŽOC-a, lučkog kapetana Mata Kekeza, vađenje uginulog dupina iz mora i transport do Luke Dubrovnik proveden je od strane djelatnika broda u vlasništvu tvrtke CIAN d.o.o. iz Splita, stacioniranog u Luci Dubrovnik, kao jednog od dva broda čistaća koji djeluju za potrebe provođenja Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja  mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Komentari

Komentari

Komentiraj

Leave a Reply

Your email address will not be published.

To Top