Vijesti

Radni sastanak župana s predstavnicima Hrvatskih voda

Župan Nikola Dobroslavić i njegova zamjenica Marija Vučković održali su radni sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda na čelu s direktorom VGO Split Mirkom Duhovićem.

Na sastanku se razgovaralo o navodnjavanju. Tako je bilo riječi o pilot-projektu navodnjavanja doline Donje Neretve (NAPNAV). Hrvatske vode su izvijestile župana o tijeku izdavanja dozvola; razgovaralo se i o plovnosti rijeke Neretve i mogućnostima izgradnje prevodnice za brodove u okviru projekta koja bi bila optimalna sa stajališta što brže realizacije ovog projekta, ali i ostvarivanja strateških razvojnih dokumenata gradova doline Neretve i DNŽ.

Na sastanku su spomenuti i ostali projekti navodnjavanja u suradnji Županije i HV: definirana potreba radnog sastanka između operativnih timova  Županije i HV koji vode ovaj projekt zbog mogućnosti učinkovitije provedbe programa navodnjavanja u županiji.

Razgovaralo se i o mogućnostima financiranja projekata vodoopskrbe na području Županije  iz strukturnih fondova EU, mogućnostima financiranja projekata odvodnje na području Županije, a dogovorena su suradnja i konzultacije u pogledu prijavljivanja projekata komunalnih poduzeća na natječaje. 

Na upit o projektu Gornji Horizonti,  Mirko Duhović je izvijestio da članovi hrvatskog povjerenstva za procjenu prekograničnog utjecaja na okoliš projekta HE „Dabar“ nemaju novih informacija o realizaciji ovog projekta, te da još uvijek nemaju povratnih informacija u vezi s primjedbama koje su dali hrvatski članovi povjerenstva na ovaj projekt.

Županija će i dalje, kako od strane povjerenstva, tako i od nadležnih ministarstava (Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, te Ministarstvo poljoprivrede) tražiti detaljno izvješćivanje o projektnim radnjama u Bosni i Hercegovini koje mogu imati utjecaj na okoliš i gospodarstvo DNŽ.

Na sastanku se razgovaralo o tijeku radnji na ovom iznimno važnom projektu u dolini Neretve- obrani od poplava. Na sastanku je iskazano zadovoljstvo suradnjom na projektu i neometanim tijekom izvedbe na području Grada Metkovića otkad je u posao uveden novi izvođač, te suradnjom Hrvatskih voda, Županije i jedinica lokalne samouprave u izradi prostorno-planske dokumentacije koja je omogućila uključivanje u projekt i prvotno neuključenih područja.

Također, predstavnici HV obavijestili su župana i njegovu zamjenicu o planiranim aktivnostima u vezi s uspostavljanjem uslužnih komunalnih područja, obveza i uloge koju će tako uspostavljena područja i komunalna poduzeća imati u budućim natječajima za financiranje projekata vodoopskrbe i odvodnje iz EU fondova. Razgovaralo se i o problemima na koje se očekuje naići prilikom uspostavljanja dva zakonski planirana uslužna područja unutar DNŽ i utvrđivanja jedinstvene cijene usluge.

Na sastanku su bili i voditeljica službe korištenja voda Irina Putica, voditeljica projekata odvodnje Fani Bojanić te voditelj ispostave Dubrovnik Vinko Jurjević.

edubrovnik.org

Komentari

Komentari

Komentiraj

Leave a Reply

Your email address will not be published.

To Top