Vijesti

Revolucionarna teorija Dr.Roberta Lanze

Biocentrizam-„teorija svega“

Svako malo jednostavna, ali radikalna ideja protrese same temelje znanja.

Spoznaja da svijet nije ravna ploča promijenila je način na koji su ljudi doživljavali sebe i svoj odnos sa svijetom koji ih okružuje. „Ako je zemlja zaista okrugla“ , diskutiralo se  u to vrijeme, „onda bi ljudi sa dna kugle otpali“.  Za većinu ljudi petnaestog stoljeća ideja da je zemlja kamena kugla bila je besmislica.

Cijela zapadna prirodna filozofija opet uranja u more promjene potaknuta eksperimentalnim otkrićima kvantne teorije.  Istovremeno, ova otkrića pojačavaju sumnju u objašnjenja o nastanku i strukturi svemira koja nudi moderna fizika.

Knjiga Biocentrizam autora Roberta Lanze sa svojom revolucionarnom teorijom da život stvara svemir, umjesto obrnuto, okreće svijet naglavačke i kompletira ovu promjenu pogleda na svijet, po kojoj život nije samo slučajni nusproizvod fizičkih zakona.

Biocentrizam odvodi čitatelja na naizgled nevjerojatan, ali u konačnici neizbježan izlet kroz jedan nepoznat svemir, koji je u ustvari upravo ovaj u kome živimo. Kroz pogled na svijet ovog priznatog biologa i jednog od vodećih astronoma skreće se pozornost sa fizike na biologiju i upravo to otključava kavez u koji je zapadnjačka znanost nesvjesno samu sebe zarobila.

Biocentrizam protresa čitateljeve ideje o životu, vremenu, svemiru pa i smrti, a u isto vrijeme oslobađa nas od pogleda na svijet da je život samo mješavina ugljika i još nekoliko elemenata , te sugerira uzbudljivu pomisao da je život u osnovi besmrtan.

(Ča je život nego fantažija)

Komentari

Komentari

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

To Top