Vijesti

Započelo daljnje arheološko istraživanje stećaka u Čepikućama

Foto: Dario Kovač

Danas su u sklopu projekta valorizacije stećaka HER.CUL započeli restauratorski i konzervatorski radovi na lokaciji Novakovo greblje u Čepikućama. Radi se o dijelu projekta zaštite i promocije baštine stećaka kao jedinstvene u ovom dijelu Europe, a kojeg financira Europska unija u iznosu većem od 2,5 milijuna kuna. 

Stećci su putem mehanizacije prebačeni u neposrednu blizinu Novakovog greblja, a njihova dosadašnja lokacija bit će predmetom daljnjeg arheološkog istraživanja. 

Stećci i nekropole dio su kulturne baštine ovih prostora, a trenutno se radi i na projektu nominacije stećaka na svjetsku listu baštine UNESCO do kraja 2014. godine. Hrvatska je za upis na Listu svjetske baštine do sada izabrala dva lokaliteta – Cista Velika u općini Cista Provo te lokalitet Dubravka – sv. Barbara u općini Konavle. Na tim lokalitetima nalazi se 174 stećka, a zastupljena su tri tipa stećaka – ploče, sanduci i sljemenjaci od pet osnovnih među kojima su još križina i stub. Više informacija o samom projektu možete pronaći na www.hercul-project.eu. dk

{rsmediagallery tags=”stecci”}

{fcomment}

Komentari

Komentari

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

To Top