Ponedjeljak, srpanj 22
  Predsjednik Uprave Vodovoda Dubrovnik d.o.o. Valentin Dujmović izvijestio je danas gradonačelnika Grada Dubrovnika Andra Vlahušića, predsjednika Gradskog vijeća Mata Frankovića i predstavnike klubova vijećnika o poduzetim aktivnostima na sanaciji izvorišta Palata.
  Vodovod je proveo postupak nabave za uređaj za dezinfekciju vode baziran na UV  lampama, a ddabrani dobavljač prema ugovoru uređaj će isporučiti u roku od najviše pet tjedana, istaknuo je Dujmović. Za to vrijeme Vodovod će izvršiti sve pripremne radove. Radi se najoptimalnijem i najbržem rješenju koje će osigurati potpunu sigurnost kvalitete vode. Upotrebom UV lampi smanjuju se i količina klora potrebna za dezinfekciju te se nadomješta njegov učinak. Riječ je o najsuvremenijoj tehnologiji koja se primjenjuje na velikim vodovodnim sustavima diljem Europe i svijeta, a u posljednje vrijeme i u Hrvatskoj.

  Kako su UV lampe tek jedan dio rješenja problematike izvorišta Palata, Vodovod je također prikupio ponude za ultrafiltracijski uređaj za pročišćavanje, te je i on kandidiran prema Hrvatskim vodama. Okupljene je Dujmović podsjetio kako je Vodovod već pripremio radni materijal za proglašenje zona sanitarne zašite izvorišta Palata, a ta dokumentacije trenutno je u postupku ocjenjivanja od strane Hrvatskih voda. Nakon kompletiranja dokumentacije ovaj prijedlog dostavit će se Gradskom vijeću na usvajanje. „Uz to, na trasi tlačnog cjevovoda ugrađen je dodatni analizator klora koji omogućuje ranije opažanje mogućeg zagađenja izvorišta čime su poduzete sve potrebne radnje“, rekao je Valentin Dujmović.

  Kao jedinu pravu dugoročnu mjeru Uprava Vodovoda ocjenjuje izgradnju sustava odvodnje Štikovica-Mali Zaton. Uprava Vodovoda donijela je odluku o pokretanju postupka javne nabave za njegovu izgradnju nakon čega su 23. veljače i Hrvatske vode potvrdile provedbu hitnog postupka za zahvat na lokaciji izvorišta u dužini do 1,5 kilometara. Pregovarački postupak počinje u ponedjeljak 7. ožujka, a radovima na 4,1 milijun kuna vrijednoj investiciji pristupit će se već krajem ožujka.

  Dujmović je izvijestio i o pokrenutim aktivnostima na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Štikovica-Vrbica-Lozica-Mokošica, projekta značajnog i po tome što će omogućiti spajanje izvorišta Palata s Omblom te tako osigurati alternativni kanal opskrbe pitkom vodom. Vodovod će odabranog izvođača radova u posao uvesti već sutra, u četvrtak. 3 ožujka. Investicija je vrijedna 7,7 milijuna kuna, a u okviru koje se izgraditi cca 3,56 kilometara vodoopskrbnog cjevovoda i 1,2 km sustava odvodnje u naselju Lozica.

  Do sada je na sanaciju izvorišta Palata Vodovod utrošio gotovo 300.000 kuna kroz interventne mjere. Samo na crpljenje septičkih jama u neposrednoj blizini izvorišta potrošeno je 71.000,   a na čišćenje jezerca 106.000 kuna.

  Podijeli

  Comments are closed.