Vijesti

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Babin Kuk”

Grad Dubrovnik objavljuje:

JAVNU RASPRAVU (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Babin Kuk”

Javni uvid trajat će 8 dana, od 8. do 15. rujna 2014., svaki radni dan od 9.00 do 15.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik i na www.dubrovnik.hr.

Javno izlaganje održat će se 12. rujna 2014. u 11.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi:
• postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
• daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
• svoje prijedloge i primjedbe u pisanom obliku dostave, od 8. rujna do zaključno 17. rujna 2014., na adresu:
Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik.

Također, u navedenom razdoblju, zahtjev za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja ”Babin Kuk” moći će se podnijeti i putem www.dubrovnik.hr.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Komentari

Komentari

Komentiraj

Leave a Reply

Your email address will not be published.

To Top