Vijesti

Prijedlog gradonačelnika: Sav prihod od zidina ostaje u Dubrovniku

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Andro Vlahušić uputio je danas dopis Niku Buliću, predsjedniku Pregovaračkog tima radnog tijela Gradskog vijeća Grada Dubrovnika za pregovore s Društvom prijatelja dubrovačke starine s prijedlogom polaznih odrednica za dogovorno rješenje odnosa između DPDS-a i Grada Dubrovnika.

Sadržaj dopisa prenosimo u cijelosti:

“Poštovani,

slijedom razgovora u kojima smo dosada sudjelovali s ciljem da se postojeći odnosi između Grada Dubrovnika i DPDS-e urede dogovorom, a ne sudskom presudom, dopustite mi da kao gradonačelnik izabran od građana i odgovoran za upravljanje gradskom imovinom iznesem sljedeći prijedlog i obrazložim ga. Ovo su polazne odrednice koje bi, po mom mišljenju, mogle biti prihvatljive za obje strane:

  1. Pravo namjene prostora na gradskim zidinama i fortifikacijskim utvrdama ostaje u isključivoj nadležnosti DPDS-a, bez mogućnosti Grada Dubrovnika da jednostranim odlukama bez suglasnosti DPDS-e komercijalizira navedene prostore. Smatram da će se time spriječiti bilo kakve dvojbe oko moguće komercijalizacije ili neprimjerenog korištenja cijeloga kompleksa zidina i utvrda ili bilo koje pojedinačne lokacije. Od namjene gradskih prostora DPDS ubire prihod koji je u cijelosti prihod Društva prijatelja dubrovačke starine.
  1. DPDS samostalno obnavlja zidine sukladno prioritetima koje sam izabire.
  1. DPDS-e svoje zadaće, koje proizlaze iz Statuta i godišnjih odnosno srednjoročnih planova aktivnosti, obavlja na cijelom povijesnom prostoru Dubrovačke Republike.
  2. Grad Dubrovnik preuzima i organizira naplatu ulaznica na gradske zidine, definiranje radnog vremena i ostale logistike. Grad Dubrovnik preuzima i sve obveze prema zaposlenicima, uključujući one koji trenutno imaju radni odnos s DPDS-om.
  3. Grad Dubrovnik se obavezuje od svake prodane karte za zidine i Dubrovačke kartice koja je korištena za posjet zidinama na račun DPDS-e direktno uplatiti postotak vrijednosti ulaznice u istom iznosu koji prema trenutnom ugovoru  DPDS placa direktno u središnji državni proračun. DPDS tako prikupljena sredstva troši na način reguliran zakonima Republike Hrvatske, Statutom DPDS-a i novim ugovorom između DPDS-a i Grada Dubrovnika. DPDS zadržava financijsku samostalnost i nije proračunski korisnik.
  1. DPDS zadržava u svom vlasništvu sva financijska sredstva kojima raspolaže u trenutku potpisivanja novog Ugovora.

Obrazloženje prijedloga:

DPDS je obveznik poreza na dodanu vrijednost koji iznosi 25 % na cijenu ulaznice ili 20 % od svake cijene ulaznice. Grad Dubrovnik nije obveznik istog plaćanja i kada bi Grad naplaćivao ulaznice cjelokupan prihod od ulaznica ostajao bi u gradskom proračunu i trošio se po prioritetima o kojim bi odlučivalo samo Gradsko vijeće grada Dubrovnika i DPDS. Državni proračun ne bi bio oštećen niti za jednu lipu jer na sve radove bi se plaćao PDV u iznosu od 25 posto, a na sve bruto plaće plaća se oko 50 posto poreza i doprinosa koji su prihod državnog proračuna. Ovim prijedlogom sav prihod od zidina , ulaznica i poslovnog najma ostaje u Dubrovniku, Gradsko vijeće i DPDS u cijelosti upravljaju s istim.

Nadam se da ovakav prijedlog polaznih odrednica pruža mogućnost dogovora na zadovoljstvo obaju strana, tj. Grada Dubrovnika i DPDS-e. Ako se obje strane pozitivno odrede prema ovome prijedlogu, nastavno bi trebalo pristupiti preciznijem usuglašavanju teksta novog Ugovora o odnosima Grada Dubrovnika i DPDS-e.

Očekujući da zajedno uložimo dodatne napore u cilju postizanja dogovora, srdačno Vas pozdravljam,

Gradonačelnik  Andro Vlahušić”

 

Click to comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

To Top