Započeli radovi na izgradnji azila

Grad Dubrovnik kao investitor započeo je radove na izgradnji skloništa za napuštene životinje na Žarkovici. Radovi na uređenju i pripremi gradilišta počeli su 12. veljače, a prošlog tjedna na Žarkovicu stigla je i teška mehanizacija te je izabrani izvođač radova, tvrtka Titan Constructa d.o.o., pristupio izvođenju  zemljanih radova.

Ugovorom o izvođenju radova potpisanim 4. prosinca 2015. godine rok za izgradnju iznosi 120 dana, te je realno za očekivati da će isto započeti s radom na ljeto 2016. godine. Ovogodišnjim proračunom  za 1. fazu izgradnje skloništa i izrade dokumentacije osigurano je 1,8 milijuna kuna.

Njegovom izgradnjom Grad Dubrovnik postat će jedna od rijetkih jedinica lokalne samouprave koja u svom vlasništvu ima sklonište za napuštene životinje. Sklonište će udovoljavati Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi i životinje će u njemu imati njegu i skrb koju zaslužuju.

Osim toga, Sanitatu Dubrovnik d.o.o. dana 15. veljače dostavljeno je Rješenje Općinskog suda u Dubrovniku koje je potvrdilo da su Grad Dubrovnik i ova tvrtka prilikom izmještanja pasa u odobrena skloništa u Hrvatskoj postupali sukladno zakonu, te nalogu nadležnog Ministarstva.

Naime, Rješenjem Općinskog suda  Dubrovniku od 8. veljače odbijen je prijedlog Društva za zaštitu životinja Dubrovnik za određivanje privremene mjere zabrane pristupa tvrtki Sanitat neregistriranom skloništu za životinje na Žarkovici, a koje je Društvo predalo 13. siječnja 2016., te je Sud riješio da ne postoji tražbina predlagatelja koja bi opravdala izreku ovakve privremene mjere.

„Iz dokumenata koje je Sanitat Dubrovnik predočio Sudu proizlazi i da je isti imao valjanu odluku temeljem koje je dio pasa preseljen u drugo sklonište, a skloništa u koja su preseljenja predviđena ne usmrćuju pse pa nema dokaza o mogućem nastanku nadoknadive štete“, navodi se u obrazloženju Rješenja.

U obrazloženju odluke Suda dalje stoji: „Sanitat u svom odgovoru na prijedlog zaprimljen pred Sudom dana 26. siječnja 2016. navodi da je rješenjem veterinarskog inspektora Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, Sektora veterinarske inspekcije, Veterinarskog ureda Dubrovnik, Ispostave Dubrovnika od 10. lipnja 2015.  (Klasa: UP/I-322-07/15-10/1156, Urbroj: 525-10/0762-15-1) Sanitatu i Gradu Dubrovnik kao pravnim, direktoru i gradonačelniku kao fizičkim osobama te predlagatelju mjere osiguranja (Društvu za zaštitu životinja) kao pravnoj osobi i predsjednici Udruge kao fizičkoj, zabranjeno smještanje izgubljenih i napuštenih pasa u azil do ishođenja dozvole istog organa te je naloženo osiguranje smještaja za 349 zatečenih pasa u odobrena skloništa ili njihovo udomljenje”.

Tvrtka Sanitat nastavlja provoditi program udomljavanja pasa iz azila za napuštene životinje na Žarkovici uz subvencije Grada Dubrovnika. Još jednom pozivamo građane da se na službenim stranicama Grada Dubrovnika i Sanitata informiraju o pokrenutoj akciji udomljavanja životinja. Također, ponovno upućujemo javni apel gradovima i općinama da uključujem u akciju konačno preuzmu odgovornost za zbrinjavanje napuštenih životinja i pomognu što uspješnijem provođenju ovog programa.

Sve detaljnije informacije o ovom programu možete naći na službenim stranicama Društva Sanitat Dubrovnik d.o.o. pod linkom „UDOMITE ŽIVOTINJE SA ŽARKOVICE“.