Upućivanjem točke na sjednicu Gradskog vijeća zakazanu za ponedjeljak 14. ožujka gradonačelnik Grada Dubrovnika Andro Vlahušić pokrenuo je inicijativu rješavanja pitanja vezova na Batali. Naime, Gradskom vijeću predložio je Zaključak o pokretanju postupka osiguranja sredstava za nabavku i izgradnju pontona za komunalnu lučicu na Batali.

  „S obzirom na nezavidnu situaciju u kojoj su se brojni naši sugrađani našli zbog činjenice da Dubrovačko-neretvanska županija i  Županijska lučka uprava kao investitori još nisu započeli izgradnju komunalne lučice, Grad Dubrovnik spreman je proračunskim sredstvima osigurati otplatu kredita HBOR-a u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 (deset milijuna kuna) na razdoblje od 10 godina, odnosno milijun kuna godišnje“, stoji u obrazloženju Zaključka upućenog Gradskom vijeću.

  Sredstva bi se osigurala prvim rebalansom Proračuna za 2016. godinu, a osigurani iznos potrebno je utrošiti na nabavku i ugradnju pontona. Prema raspoloživim informacijama navedeni iznos je dostatan za vezivanje 600 brodica na Batali, te bi kompletan trošak nabavke pontona i osiguranja vezova, iako je to obveza Županije, na sebe preuzeo Grad Dubrovnik.

  U obrazloženju se navodi i da se od investitora ŽLU Dubrovnik traži da, prije sklapanja sporazuma o suradnji i odobravanja kredita, Gradskom vijeću i Gradonačelniku dostavi detaljno izvješće o do sada poduzetim aktivnostima na projektu izgradnje komunalne lučice te dokazima potkrijepljeno izvješće o broju vezova, broju ugovora za vezove, načinu i kriterijima dodjele istih, te o prihodima ostvarenim na području na kojem su nadležni, posebno na području gruškog akvatorija, Batale, lučice date u koncesiju JK Orsan i stare gradske luke.

  „Nema nikakvog opravdanja da se novac građana Dubrovnika ulaže, a da prethodno Županija i ŽLU nisu omogućili i osigurali zakonsko vezivanje i naplatu za svaki pojedinačni vez na području akvatorija kojim upravljaju“, rekao je gradonačelnik. Istaknuo je da iako nije obveza Grada, javni interes postoji. „I udovoljit ćemo mu, ali ne na način da i dalje postoje vezovi na crno, da Županijska lučka uprava gubi novac, a da Grad Dubrovnik pokriva nezakonitosti i neracionalnost“, zaključio je.

  Podijeli

  Comments are closed.