Napreduju radovi u Novoj Mokošici, u listopadu se “sele” u Staru

Završeni su radovi na izgradnji nogostupa u Ulici Od izvora kojim je počelo komunalno uređenje Mokošice. Izgrađeno je 250 metara novog nogostupa, a sljedećeg tjedna postavit će se i zaštitna ograda. U sklopu radova, odlagalište kućnog otpada izmjestit će se na primjereniju lokaciju i ograditi.

Do sredine idućeg tjedna u potpunosti će se sanirati klizište u Ulici Bartola Kašića. Nakon izgradnje potpornog zida prometnica će se asfaltirati. Završetkom ovih komunalnih intervencija radovi će se preseliti u Ulicu Marina Kneževića, koju također očekuje uređenje nogostupa.

U listopadu će započeti i radovi u Staroj Mokošici, a obuhvatit će izgradnju nogostupa uz magistralu, postavljanje autobusnog ugibališta te dva nova pješačka prijelaza.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.