Gradonačelnik Andro Vlahušić zatražio je od Ministarstva uprave Republike Hrvatske provođenje nadzora na radom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika na konstituirajućoj sjednici Vijeća, održanoj 7. travnja 2015., i to u dijelu koji se odnosi na dopunu dnevnog reda sjednice.

    U dopisu upućenom ministru Arsenu Bauku navodi se da je izabrani predsjednik Gradskog vijeća, nakon što je iscrpljen dnevni red konstituirajuće sjednice, protivno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 4/09, 4/10, 3/11, 5/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), nadopunio utvrđeni i iscrpljeni dnevni red konstituirajuće sjednice sa sedam (7) točaka dnevnog reda. Tim činom povrijeđen je Poslovnik Gradskog vijeća.

    Od Ministarstva se traži da, sukladno članku 78.a Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi, proglasi dopunski dio konstituirajuće sjednice nezakonitim uz poništenje svih akata  donesenih na tom dijelu sjednice.
    Uz dopis, ministru Bauku dostavljen je zapisnik s konstituirajuće sjednice i Poslovnik Gradskog vijeća.

    Podijeli

    Komentiraj