Povjerenik Pavlović potpisao ugovore o sufinanciranju ambulante u povijesnoj gradskoj jezgri

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Grad Dubrovnik potpisao je ugovore o sufinanciranju ambulante u povijesnoj gradskoj jezgri i ambulante na Koločepu za prvo tromjesečje ove godine, kako se ne bi ugrozila zdravstvena zaštita naših sugrađana na tim područjima.
Ugovori se temelje na zakonskim i podzakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast te na činjenici da je Grad Dubrovnik financirao navedene usluge u gradskom proračunu za 2014. Stoga su se za ovu namjenu osigurala sredstva u Odluci o privremenom financiranju Grada Dubrovnika za 2015. godinu u visini od 180.000,00 kuna.

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 4. sjednici, održanoj 30. studenoga 2013., usvojilo je Socijalni program Grada Dubrovnika. U poglavlju 3. Zdravlje i Zdravstvena skrb navedena je i mjera sufinanciranja zdravstvene zaštite na otoku Koločepu, u kojoj se navodi nužna potreba za stalnim liječničkim timom koji bi pružao stalnu i potpunu liječničku uslugu stanovništvu otoka Koločepa. Tripartitnim Ugovorom o poslovnoj suradnji za 2014. između Doma Zdravlja Dubrovnik, Grada Dubrovnika i Dubrovačko – neretvanske županije  regulirane su međusobne obveze i prava  te način  financiranja pružanja liječničke usluge za stanovnike otoka Koločepa. Sredstva za ostvarenje Ugovora bila su osigurana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2014. godinu i iznosila su 325.000,00 kuna.

Kao posebna mjera Socijalnog programa navodi se i mjera uređenja, opremanja i financiranja rada Ambulante u povijesnoj gradskoj jezgri. Grad Dubrovnik ustupio je bez naknade prostor za ambulantu u povijesnoj gradskoj jezgri (Androvićeva 3), pri čemu je financirao radove za uređenje prostora ambulante u vrijednosti milijun i sto tisuća kuna, nabavu opreme i namještaja u vrijednosti od 72 tisuće kuna, te izradu atesta i certificiranja utjecaja buke na prostor ambulante u vrijednosti od tisuću kuna. Između Grada Dubrovnika i Doma Zdravlja Dubrovnik potpisan je Ugovor o poslovnoj suradnji, a sredstva za izvršenje obveza Grada Dubrovnika propisanih Ugovorom bila su osigurana su u Proračunu Grada Dubrovnika za 2014. u iznosu od 166.000,00 kuna.

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.