Četvrtak, svibanj 23
  Nakon jučerašnjih konzultacija s predstavnicima klubova vijećnika, gradonačelnik Grada Dubrovnika Andro Vlahušić i njegova zamjenica Tatjana Šimac Bonačić održali su u subotu radni sastanak s pročelnicima upravnih odjela i službenicima zaduženim za izradu proračunskih stavki.

  Stručni kolegij je pojedinačno razmotrio svaki pristigli amandman. Utvrđeno je da je Dubrovački demokratski sabor usmenim putem iznio jedan prijedlog, koji je usuglašen s nadležnim upravnim odjelom. Koalicija HNS-a, SDP-a, DUSTRA-e i partnera u Prijedlog proračuna prije njegovog upućivanja u proceduru ugradila je 30 različitih zahtjeva. Lista Srđ je Grad svoje prijedloge na proračun nije dostavila u formi amandmana, već kao pisane prijedloge, a isti su usuglašeni tijekom konzultacija s pročelnicima i gradonačelnikom, te ih je gradonačelnik u cijelosti prihvatio.

  Klub vijećnika HDZ-a i partnera u petak je predao ukupno 25 amandmana. Gradonačelnik je istaknuo kako su svi sadržajno prihvaćeni, ali su mjestimice financijski izvori sredstava usklađeni sa zakonom, dijelom i zato jer su pojedine ustanove i udruge za koje se traže sredstva s područja Republike Hrvatske, odnosno nisu u vlasništvu Grada.

  Nadalje, amandman kojim je zatraženo usklađivanje plaća djelatnika u Dječjim vrtićima Dubrovnik u iznosu od 5 milijuna kuna prihvaćen je na veći iznos iz razloga jer je Gradonačelnik već prethodno za istu svrhu dao amandman “težak” 5.250.000,00 kuna, koji uz usklađivanje plaća obuhvaća i nedostajuća sredstva potrebna za redovno finaniciranje ustanove, a nakon što je smanjena participacija roditelja u cijeni vrtića.

  Za amandman kojim HDZ za sanaciju izvorišta Palata traži 4,5 milijuna kuna, gradonačelnik je istaknuo da će, iako je osiguranje uvjeta za isporuku pitke vode koju crpi Vodovod Dubrovnik obveza države i Hrvatskih voda, Vodovod iz tekućih prihoda provesti što žurniju javnu nabavu u iznosu od 6 milijuna kuna, stoga je ovaj amandman odbačen kao suvišan.

  Od vlastitih amandmana već sadržanih u Prijedlogu proračuna Gradonačelnik je izdvojio amandman “Bez liste čekanja/vodeći liječnici u Dubrovniku”, za koji je predviđeno 950.000 kuna. Isti omogućuje gostovanje vrhunskih hrvatskih i svjetskih liječnika čime bi se postiglo da građani ne moraju nepotrebno dugo čekati na pojedine liječničke usluge.

  Pitanje garaže u Ulici Stjepana Cvijića riješit će se na način da će Grad Dubrovnik kupiti garažna mjesta za stanare koji to nisu u mogućnosti.

  Gradonačelnik je još jednom naglasio i da je tijekom jednomjesečnog javnog poziva Grad Dubrovnik zaprimio gotovo 200 prijedloga građana od strane čak 75 građana, pojedinaca ili različitih neformalnih skupina. Svi realni prijedlozi koji ulaze u nadležnost Grada su prihvaćeni i bit će ili realizirani ili započeti kroz iduću godinu.

  Prijedlog Proračuna s usvojenim amandmanima iznosi 397,7 milijuna kuna, dok se s proračunskim korisnicima penje na 450 milijuna. Na kolegiju je ocijenjeno da je isti izrazito razvojan i socijalno orijentiran. Omogućuje i realizaciju brojnih projekata van područja Grada, uključujući pomoć gradu prijatelju Vukovaru, te značajna ulaganja u susjedne općine kroz finanicranje komunalnih tvrtki, ali i kroz projekt kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolmicu kulture. Isti potiče nesmetano odvijanje privatnih investicija na gradskoj infrastrukturi.

  Procjenjuje se da će proračunski suficit u 2015. iznositi preko 40 milijuna kuna, a nije uvršten u Prijedlog proračuna za narednu godinu. Po završetku konačnog obračuna proračuna za 2015., proračun će trebati reablansirati za ovaj višak sredstava te će ukupni proračun za 2016. godinu iznositi skoro 500 milijuna kuna.

  Podijeli

  Komentiraj