„Odgovorno tvrdim da postoji nikakva opasnost za stanovnike područja Zatona i svih onih koji se opskrbljuju s vodocrpilišta na izvoru Palata“, rekao je danas gradonačelnik Grada Dubrovnika Andro Vlahušić na konferenciji za novinare na temu „Istina o Palati“, koju je održao zajedno s predsjednikom Uprave Vodovoda Valentinom Dujmovićem.

  „Do epidemije na bilo kojem izvorištu u Hrvatskoj može doći jedino ako je voda iz pipe zdravstveno neispravna, no sustav sigurnosti i kontrole isporuke vode Vodovoda i Zavoda za javno zdravstvo to ne dopušta, jer se sirova voda tretira sukladno zakonu prije puštanja u gradski sustav“, kazao je Vlahušić, dodajući kako je posljednji slučaj epidemije u Hrvatskoj zabilježen prije 20 godina, a što mu je potvrdio i profesor Željko Dadić, voditelj Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu, potpisnik mišljenja čiji su nalazi u javnosti nestručno prezentirani. –„To stručno mišljenje, kao i nekoliko drugih samostalno je naručeno od strane Vodovoda za potrebe tvrtke, a ne za slobodnu interpretaciju“, kazao je.

  Gradonačelnik je naglasio kako je Vodovod u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo, Hrvatskim vodama i Ministarstvom zdravlja već poduzeto kratkoročne i dugoročne mjere s ciljem konačnog saniranja i osiguravanja trajne zdravstvene ispravnosti izvorišta Palata.

  Predsjednik Uprave Vodovoda Valentin Dujmović kazao je kako se voda na vodocrpilištu Palata u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo svakodnevno kontrolira te da je više puta potvrđeno da je ista ispravna za piće. Dujmović je napomenuo da Vodovod Dubrovnik raspolaže 24-satnim dežurstvom i automatiziranim sustavom koji javlja svaku neželjenu promjenu u vodoopskrbnom sustavu te da građani nemaju nikakvog razloga za bojazan.

  U zaključku je rečeno da će Vodovod svakog tjedna gradonačelniku dostavljati izvještaj o svim poduzetim aktivnostima vezanim uz sanaciju izvorišta s nalazima uzoraka uzetih s vodocrpilišta, te da će se kontrola kvalitete vode proširiti i na uzimanje uzoraka kod krajnjih korisnika.

  Vodovod i Grad Dubrovnik pokrenut će nabavku manjeg, tzv. kontejnerskog, pročistača koji će dodatno podignuti sigurnost od potencijalnih sličnih incidenata u budućnosti.

  Gradonačelnik je rekao i da će Grad osigurati potpore za kvalitetnu sanaciju vodopropusnih septičkih jama onim stanovnicima koji žive u neposrednoj blizini vodocrpilišta, a u svojim domovima ne obavljaju isključivo turističku djelatnost, te odvoz o trošku Grada.

  Naime, Zakon o vodama i odluke Grada Dubrovnika koje na temelju zakona pokrivaju pitanja vodoopsrskbe i odvodnje otpadnih voda jasno nalažu da sabirne septičke jame moraju biti nepropusne, a onečišćenje okoliša ispuštanjem štetnih tvari u vodu čime se ugrožava zdravlje ljudi kazneno je djelo. Zbog opravdanih sumnji da je do onečišćenja Palate došlo zbog nepridržavanja zadanih uvjeta pri izgradnji septičkih jama od strane vlasnika objekata nadležne inspekcijske službe obavljaju izvide na terenu.

  Govoreći o cjelovitom rješenju problema, uz prethodno navedene mjere koje se mogu brzo provesti, gradonačelnik Vlahušić istaknuo je kako je Vodovod Dubrovnik već pokrenuo aktivnosti za završetak spajanja izvorišta Palata s Omblom cjevovodom, za što su osigurana bespovratna sredstva u sklopu 9 milijuna kuna vrijednog projekta Štikovica-Vrbica-Lozica-Mokošica, projekt vrijedan devet milijuna kuna.

  Osim toga, idućeg tjedna u obvezni tromjesečni probni rad kreće uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Orašac uz istovremeno priključenje na izgrađeni sustav javne odvodnje stanovnika s područja Velikog Zatona i dijela Malog Zatona. Podsjetimo, pročistač Orašac kapaciteta do 9.800 ES (ekvivalent stanovnika) je centralni uređaj koji će prikupljati otpadne vode na potezu od Štikovice, Velikog i Malog Zatona do Orašca.

  Podijeli

  Komentiraj