Četvrtak, svibanj 23
  Grad Dubrovnik usvojio je Etički kodeks službenika i namještenika upravnih tijela Grada Dubrovnika kojim se uređuju etička načela i pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika upravnih tijela Grada Dubrovnika utemeljena na Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, normativnim aktima Grada Dubrovnika i pravilima struke. Etički kodeks sadrži pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika u odnosima prema fizičkim i pravnim osobama kao i u međusobnim odnosima službenika i namještenika.

  Svrha Etičkog kodeksa je da se njegovim prihvaćanjem i dosljednom provedbom uspostavi primjerena razina poslovne kulture te stvori ozračje u kojem je, uz zaštitu javnog interesa, svim fizičkim i pravnim osobama, strankama u postupku te drugim tijelima kao korisnicima usluga, zajamčeno učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a službenicima i namještenicima dostojanstvo rada.

  Građani i pravne osobe te službenici i namještenici mogu povjereniku za etiku podnijeti pritužbu na ponašanje službenika i namještenika, za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkog kodeksa.

  U slučajevima postupanja službenika i namještenika Grada Dubrovnika u suprotnosti s ovim Etičkim kodeksom u odnosu na pročelnika upravnog tijela, pročelnik upravnog tijela može podnijeti pritužbu povjereniku za etiku, dok se pritužba na neetičko ponašanje povjerenika za etiku može podnijeti Etičkom povjerenstvu.

  Pritužba se može podnijeti pisanim ili usmenim putem, te putem elektroničke pošte. Ukoliko pritužbu zaprimi Gradonačelnik, pročelnik upravnog tijela ili neko drugo nenadležno tijelo Grada, pritužbu će bez odlaganja proslijediti povjereniku za etiku.

  Prijava neetičnog ponašanja službenika  može se podnijeti na tel. 020/351-810, odnosno putem e-maila: [email protected].

  U nastavku je Etički kodeks službenika i namještenika upravnih tijela Grada Dubrovnika,  Odluka o imenovanju Povjerenice za etiku Grada Dubrovnika te Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva.

  Podijeli

  Komentiraj