Grad Dubrovnik spriječit će daljnje odlaganje otpada na Pobrežju

Gradonačelnik Grada Dubrovnika u ponedjeljak je obišao lokaciju ilegalnog odlagališta građevinskog otpada na Pobrežju.

Nakon obilaska gradonačelnik je iznio jasan stav prema kojem će Grad Dubrovnik u suradnji s nadležnim državnim institucijama poduzeti sve potrebne korake da se ilegalni deponij sanira i zatvori.

Najavio je da će Grad hitno ispitati sve zakonske mogućosti kako bi se što prije spriječilo daljnje odlaganje otpada.

Podsjetimo, Komunalno redarstvo Grada Dubrovnika još je 2007. pokrenulo prekršajni i upravni spor protiv vlasnika koji je zatečen u formiranju divljeg deponija s nalogom za sanaciju, koji do danas nije riješen. Dodano, tijekom praćenja stanja od strane Komunalnog redarstva Grada Dubrovnika pokrenuto je više prekršajnih postupaka protiv osoba koji odlažu otpad o čemu je obaviještena Inspektorica zaštite okoliša.

Neodrživa situacija s odlagalištem i nužnost sanacije istog aktualizirano je u veljači kada je nepristupačni teren zahvatio višednevni požar.

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.