Grad Dubrovnik, za studeni i prosinac, uplatio je više od 1 641 920,00 kuna za 4 243 korisnika Socijalnog programa Grada Dubrovnika.
   

  Za 1 832 korisnika odnosno umirovljenicima koji primaju mirovine od 1 800 kuna do 2 500 kuna isplaćeno je 568 400,00 kuna dok je za 1 242 umirovljenika koji primaju mirovine do 1 800 kuna isplaćeno 265 000,00 kuna.

  Osim novčane pomoći umirovljenicima Grad Dubrovnik isplatio je i 74 700,00 kuna za 249 korisnika koji su stariji od 65 godina, a nemaju novčanih primanja.

  Nezaposlenim samohranim roditeljima odnosno za 22 korisnika Grad Dubrovnik isplatio je 51 040,00 kuna, a 63 200,00 kuna isplaćeno je za 301 korisnika koji primaju dodatak od 200 kuna  kao primatelji osobne invalidnine.

  Grad Dubrovnik isplatio je i subvencije za 96 mladih podstanara u iznosu od 61 250,00 kuna te 148 300,00 kuna za 120 korisnika mjere za subvencioniranje najma stana osobama slabijeg imovnog stanja i 84 780,00 kuna za 163 korisnika koji ostvaruju pravo na subvenciju za troškove stanovanja

  Za studeni i prosinac isplaćena su i novčana sredstva za 53 korisnika za dar za novorođeno dijete u iznosu od 168 500,00 kuna te 156 750,00 kuna za 165 korisnika za ogrjev.

  Podijeli

  Comments are closed.