Gradonačelnik Grada Dubrovnika Andro Vlahušić danas je pismeno izvijestio predsjednika Vlade Tihomira Oreškovića o namjeri Grada Dubrovnika za preuzimanjem vlasništva nad ljetnikovcem Sorkočević u Komolcu, a nastavno na najavu da će Vlada Republike Hrvatske privatizirati ACI, Adriatic Croatia International Club d.d. Dopis premijeru Oreškoviću donosimo u cijelosti:

  Poštovani predsjedniče Vlade, gospodine Orešković,

  Želim Vas upoznati s namjerama Grada Dubrovnika oko preuzimanja ljetnikovca Sorkočević koji se nalazi u sklopu ACI Marine Miho Pracat u Komolcu.

  Grad Dubrovnik već nekoliko godina revitalizira ljetnikovce Rijeke Dubrovačke, baštinu Dubrovačke Republike, koji su desetljećima zapušteni, s namjerom da ih približimo našim sugrađanima i gostima iz cijelog svijeta. Neki od njih su u našem vlasništvu, neki su privatizirani, no privatni vlasnici nerijetko nemaju dovoljno sredstava da primjereno čuvaju i održavaju graditeljsku baštinu.

  Svakako, jedan od najimpresivnijih ljetnikovaca s prekrasnim vrtom je i ljetnikovac Sorkočević koji se nalazi u sastavu ACI Marine u Komolcu. Dvorac je konstruktivno u dobrom stanju, prije Domovinskog rata je služio kao hotel vezan uz Marinu, a sad uglavnom služi za uredske i skladišne prostore.

  Kada je Marina Dubrovnik u studenom 1990. godine vlastitom odlukom postala dio sustava ACI Marina, kao samostalna jedinica nekad velikog hotelskog poduzeća Dubrovnik i ljetnikovac Sorkočević je prešao u vlasništvo ACI-a besplatno. Obzirom da ljetnikovac još uvijek nije obnovljen i ne služi svrsi kojoj je služio prije Domovinskog rata, ni nakon više od 20 godine od devastacije Marine pa i samog ljetnikovca, smatram kako bi bilo dobro ljetnikovac vratiti Gradu Dubrovniku.

  Ljetnikovac nije kupljen nego je prešao u vlasništvo ACI-ja, a nastavno na najnovije najave Vaše Vlade, kako će između ostalih i ACI u privatizaciju, smatram da je neprihvatljivo da ljetnikovac, koji predstavlja kulturnu baštinu nemjerljive vrijednosti za Dubrovnik i Hrvatsku, postane nečija privatna imovina.

  U Dubrovniku smo gotovo sličnu situaciju imali s privatizacijom Atlasa kada su najvrijednije nekretnine na Pilama, žičara i zgrada uz Crkvu svetog Vlaha zauvijek izgubile svoju javnu funkciju te su danas komercijalni objekti stranog vlasnika.

  S ovom namjerom Grada Dubrovnika konstantno sam upoznavao dosadašnje uprave ACI-ja kao i direktora Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

  Vjerujem da kao predsjednik Vlade Republike Hrvatske razumijete moja nastojanja u pokušajima povrata imovine Gradu Dubrovniku koja je dio njegove povijesne baštine.

  S poštovanjem,

  Andro Vlahušić
  Gradonačelnik Grada Dubrovnika

  Podijeli

  Comments are closed.