Četvrtak, svibanj 23
  Gradonačelnik Andro Vlahušić održao je danas sastanak s članova Povjerenstva za garažu nastavno na dopis Midia grupe, Garaže Dubrovnik d.o.o. na temu PROJEKT ILIJINA GLAVICA – Pravorijek Stalnog arbitražnog sudišta od 15. prosinca 2015. godine (Propusti u izvršavanju ugovornih obveza).

  Povjerenstvo je zauzelo jasan zajednički stav da je arbitraža za Grad Dubrovnik završen postupak odnosno da Grad odbija neosnovana potraživanja Midia grupe, kao i to da je Grad Dubrovnik spreman u najskorijem roku preuzeti potpuno upravljanje garažom.

  Podsjetimo, Midia grupa Garaža Dubrovnik d.o.o u dopisu između ostalog podsjećaju kako je Pravorijekom utvrđena valjanost Ugovora o upravljanju i zakupu od 1.4.2005., te dvaju Aneksa Ugovoru od 15.6.2007. i 4.6.2008. godine. Također je utvrđeno i da je Grad Dubrovnik odgovoran za kršenje Ugovora.
  Stoga u skladu s Ugovorom i sadržajem Pravorijeka Midia grupa od Grada Dubrovnika traži:

  • plaćanje svih obveza dospjelih do današnjeg dana, za period od 1.1.2010. do 31.1.2016. u ukupnom iznosu od 105.963.974,64 HRK
  • dostavu 10 bjanko akceptiranih mjenica s klauzulom „bez protesta“

  u roku od osam dana, pod prijetnjom pokretanja postupka prisilnog izvršenja.

  Podijeli

  Comments are closed.