Počelo prikupljanje zahtjeva za subvencije stanarine u mjesečnom iznosu od 500 do 1500 kuna

Odlukom o ostvarivanju prava na subvenciju troškova najma stana  osobama slabijeg materijalnog statusa (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 14/2015) nadopunjuje se već postojeća odluka o sufinanciranju najamnine mladima do 35 godina (143 korisnika trenutno)  i obuhvaća sve građane neovisno o dobi.

Mjesečni iznos subvencije iznosi 500 kuna za samca, 700 za dvočlano kućanstvo, 800 za tročlano i 1500 kuna za četveročlano kućanstvo i više. Zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju stanarine podnosi se Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, a možete ga preuzeti na stranicama upravog odjela ili u vezanim dokumentima.

Tko ima pravo na subvencije?

Pravo na subvenciju imaju osobe koje:
• imaju neprekinuto prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje 5 godina;
• u svom vlasništvu ili suvlasništvu nemaju nekretnine;
• u razdoblju od jedne godine prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na subvenciju troškova najma stana osobama slabijeg materijalnog statusa nisu prodale, darovale ili se odrekle prava o nasljeđivanju nekretnine;
• nemaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
• ne mogu ostvariti uzdržavanje od osobe koja ga je obvezna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim u slučaju kad nadležno odjel utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati za uzdržavanje;
• ovjerenim ugovorom o najmu stana dokažu postojanje podstanarskog odnosa u stambenom objektu koji se nalazi na području Grada Dubrovnika.
Pravo na subvenciju imaju građani čija ukupna mjesečna primanja po članu obiteljskog kućanstva u prethodnoj godini ne prelaze 50% iznosa prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj.
Zahtjev za subvenciju mogu podnijeti osobe koje ispunjavaju sve uvjete ove Odluke, koje žive u samačkom kućanstvu ili osobe koje žive u kućanstvu koje se sastoji isključivo od članova obitelji

Kako podnijeti zahtjev?

Zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju  podnosi se Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo( u daljnjem tekstu: Upravni odjel) Grada Dubrovnika na propisanom obrascu koji se može preuzeti na stranicama web stranici Grada Dubrovnika ( www.dubrovnik.hr).

Uz zahtjev potrebno je priložiti:
1.uvjerenje o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i sve članove kućanstva,
2. preslik osobne iskaznice za podnositelja i sve članove kućanstva,
3. dokumentaciju kojom se dokazuje stambeni status i to:
– ovjereni ugovor o najmu stana,
– potvrdu nadležnog organa o neposjedovanju nekretnina za podnositelja zahtjeva i članove kućanstva,
4. potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima članova kućanstva u zadnja tri mjeseca,
5. potvrda Porezne uprave o ostvarenom dohotku u prethodnoj godini.
Ugovor o najmu stana ne može biti sklopljen između srodnika u ravnoj liniji do drugog stupnja.

Odluka o ostvarivanju prava na subvenciju troškova najma stana  osobama slabijeg materijalnog statusa

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.