Strateška studija utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu i nacrt Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu stavlja se na javni uvid i javnu raspravu.

  Javni uvid i javna rasprava održat će se od 16. siječnja do 16. veljače 2015. godine. Javnu raspravu koordinira i provodi Ministarstvo gospodarstva.

  Tijekom trajanja javnog uvida i javne rasprave javnosti će, u prostorijama Agencije za ugljikovodike, Miramarska cesta 24, 10000 Zagreb, radnim danom od 10 do 15 sati, biti omogućen javni uvid u Stratešku studiju i Okvirni plan i program. Obavijest o održavanju javne rasprave, kao i sva prateća dokumentacija, na dan početka javne rasprave bit će dostupni javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva ( www.mingo.hr ) i Agencije za ugljikovodike ( www.azu.hr).

  Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Okvirnom planu i programu održat će se 27. siječnja 2014. godine od 10 do 14 sati, u prostorijama hotela International, Miramarska cesta 24, Zagreb.

  Na javnom izlaganju bit će predstavnici Ministarstva gospodarstva kao i predstavnici Ovlaštenika koji je izradio Stratešku studiju, koji će prisutnima odgovarati na postavljena pitanja.

  Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena uz dokumentaciju ili se mogu dostaviti u pisanom obliku Sektoru za rudarstvo Ministarstva gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, s naznakom: „Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu“, zaključno s posljednjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko pisani neće se uzeti u obzir.

  DOKUMENT PREUZMITE OVDJE.

  Podijeli

  Komentiraj