Županija: predviđene najniže potpore onemogućit će poduzetnike u prijavama

Dubrovačko-neretvanska županija sudjelovala je u procesu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku najave natječaja za poduzetnike Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu, te Ulaganje u proizvodnu tehnologiju, kojeg provodi Ministarstvo poduzetništva i obrta Republike Hrvatske.

Naime, riječ je o pozivima za koji su sredstva osigurana putem Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru financijske omotnice za proračunsko razdoblje 2014-2020. Ukupan iznos sredstava predviđenih za mikro, male i srednje poduzetnike koji će se javljati na ova dva poziva u Hrvatskoj je 147 milijuna eura.

Temeljna primjedba koju je Županija uložila na predstavljeni nacrt dva spomenuta natječaja se odnosi se na predviđene najniže vrijednosti potpora.  Predviđene najniže vrijednosti potpore od 500 tisuća odnosno 1,5 milijuna kn nisu prilagođene strukturi sektora malog gospodarstva u Hrvatskoj.

Naime, najveći udio u ovom sektoru pripada mikro i malim poduzetnicima; s obzirom da intenzitet potpore iznosi 45% za mikro i male poduzetnike, te su preostali dio ulaganja obvezni osigurati poduzetnici, velik broj ih se na ovaj natječaj neće moći prijaviti ukoliko se najniža predviđena vrijednost potpore ne snizi u značajnom postotku, najmanje 50% u oba slučaja. Dodatno je Županija predložila ministarstvu što skorije raspisivanje grant shema po de minimusu za sufinanciranje projekata mikro i malih poduzeća, jer se ovakvim shemama omogućuje financiranje 85% vrijednosti projekata.

U vezi s ostalim zahtjevima koji se postavljaju poduzetnicima kao formalni uvjet za sufinanciranje, Županija je dodatno predložila ublažavanje kriterija koji se odnose na relativni udio kapitala u pasivi malih poduzeća i vrijednost dugotrajne imovine.

Relativni udio kapitala u pasivi malih poduzeća gotovo je dvostruko manji od istog udjela kod velikih poduzeća, a makroekonomsko okruženje i otežano financiranje sektora malog gospodarstva u razdoblju višegodišnje krize negativno je utjecalo na investiranje u dugotrajnu imovinu. Stoga je problem nedovoljne kapitaliziranosti i negativnog trenda ulaganja potrebno u što većoj mjeri, uz poštivanje svih uvjeta propisanih nadležnim uredbama Europske komisije, rješavati ovim natječajem, umjesto da služe kao razlog isključivanja potencijalnih prijavitelja.

Županija je u procesu savjetovanja zatražila od Ministarstva poduzetništva i obrta pojašnjavanje odredbi vezanih za udio vlastitih sredstava poduzetnika, jer je iz prijedloga teksta natječaja nejasno što se smatra vlastitim udjelom i na koji način se može osigurati.

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.